תרגום מסמכי חברה באנגלית נוטריון

כדי לאשר את התרגום, נדרשת נוכחות של נציג רשמי של הממשלה או נוטריון מהציבור לחתום על המסמך. רק כאשר הנוטריון חותם על השטרים ומטביע את חותמו של הנוטריון כראיה למעשה הנוטריוני, נחשבים השטרים ככתבי נוטריון. לאחר המתרגם והחותמת המקצועית של